Medlemsskab

Indendørssæsonen løber fra første uge i september til ultimo april (kontingent opkræves for denne periode)

Beachvolleyssæsonen løber fra primo maj til ultimo august – med sommerferie i hele juli måned. Hvis man har betalt kontingent for indendørs-sæsonen er det gratis at spille beachvolley i TSV-75. 

Kontingent

Kids og Teenvolley:     400 kr.    

Ungdomsvolley: 

400 kr. 

Seniorvolley:      

450 kr.

Beachvolley: 

200 kr.

(Kun hvis man ikke betaler 
indendørs-kontingent)

Passivt medlemsskab: 

100 kr.